Uitnodiging verenigingsavond 28 oktober

Op maandag 28 oktober 2019 houden wij onze volgende verenigingsavond, met deze keer de jaarlijkse begrotingsbehandeling.
Deze keer zijn we weer te gast bij Centraal in Someren.
Op de agenda staan de gebruikelijke commissieagenda's. Natuurlijk is er volop ruimte voor andere actuele onderwerpen.
Iedereen is 28 oktober van harte welkom vanaf 20:00 uur in Someren.

Agenda

# Mededelingen

# Vergaderingen
Terugblik raadsvergadering (10 oktober)
Commissie Ruimte (30 oktober)
Commissie Burger en Bestuur (31 oktober)

# Rondvraag