Verenigingsavond 1 december

Het bestuur en de fractie nodigen u graag uit voor de volgende verenigingsavond op donderdag 1 december 2016. Deze afwijkende avond is gepland op verzoek van een hoge afgevaardigde uit Spanje, die ons verzocht heeft de avond van maandag 5 december vrij te houden.

Het Vergaderschema 2017, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in september, is te downloaden.

Agenda

Bestuur
* Mededelingen

Fractie
* Terugblik Gemeenteraad, donderdag 24 november 2016
* Commissie Ruimte, woensdag 7 december 2016
* Commissie Burger en Bestuur, donderdag 8 december 2016


Wethouder
* Mededelingen

 
Rondvraag