Verenigingsavond 9 januari

Het bestuur en de fractie nodigen u graag uit voor de volgende verenigingsavond op maandag 9 januari 2017.

Het Vergaderschema 2017, zoals vastgesteld door de gemeenteraad in september, is te downloaden.

Agenda

Bestuur
* Mededelingen

Fractie
* Terugblik Gemeenteraad, donderdag 22 december 2016
* Commissie Ruimte, woensdag 11 januari 2017
* Commissie Burger en Bestuur, donderdag 12 januari 2017


Wethouder
* Mededelingen

 
Rondvraag