Extra raadsvergadering

Op woensdag 7 mei aanstaande zal de nieuwe Somerense coalitie officieel worden, met de installatie van het nieuwe college.

Vanaf 20:00 uur zullen in een extra raadsvergadering de wethouders worden benoemd en beëdigd, vervangende raadsleden worden geïnstalleerd. Tenslotte zal het coalitieakkoord worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Met alles wat er de laatste weken is gebeurd, en de veelvuldige kritiek die daarop is gekomen, zou men kunnen denken dat deze coalitie niet gewild is. Wij denken dat het tegendeel waar is, en willen dat graag die avond laten zien.

Graag nodigen we jullie daarom uit om bij deze bijzondere raadsvergadering aanwezig te zijn.

Extra verenigingsavond

Op 15 april stuurden wij u het bericht dat er een akkoord is over een nieuwe coalitie in Someren.

Om iedereen bij te praten willen wij u uitnodigen voor een extra verenigingsavond op maandag 28 april aanstaande. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u bijpraten over de coalitieonderhandelingen vanaf de laatste verenigingsavond op 7 april. Er zal dan ook voldoende ruimte zijn voor vragen en discussie.

Graag tot ziens op maandag 28 april vanaf 20:00 uur bij Centraal.

Gerard en Nancky in de studio

Te gast in het Avonduur

Op maandag 10 februari waren Jules, Leon, Gerard en Nancky te gast bij SIRIS, in Het Avonduur.

Het Grote SIRIS-tv-Verkiezingsdebat

Onze lijsttrekker Jules Klessens heeft op dinsdag 11 maart jl. meegedaan aan het Grote SIRIS-tv Verkiezingsdebat.

Het Grote SIRIS-tv Verkiezingsdebat is te bekijken op de website van SIRIS-tv.

foto: Bram van Oosterhout | SIRIS.nl