Onjuiste weergave in artikel over Kieswijzer ED

Een bericht van onze lijsttrekker Jules Klessens aan de redactie van het Eindhovens Dagblad:

Geachte redactie,
 
Met verbazing hebben wij (fractie en bestuur) vandaag het ED gelezen. Het Artikel over het niet meedoen aan de kieswijzer van het ED klopt op vele fronten niet en legt mij als lijsttrekker zelfs woorden in de mond die ik nooit gezegd heb. Dit is een kwalijke zaak omdat dit door mensen verkeerd geïnterpreteerd kan worden.
 
De volgende beweringen in de tekst zijn geen correcte weergave van wat mijn reactie aan Tonny Peeters is geweest.  Mijn eerdere reacties per mail aan hem heb ik hier onder bijgevoegd.

Suggestieve kop, “Politici wilden invloed stemwijzer” is niet waar, er is ons aangeboden om te kunnen reageren op de stellingen, wij hebben daar niet om gevraagd! 

Verder komen er in de tekst een aantal beweringen voor die aan mij toe worden geschreven, welke niet waar zijn. 

“Bij het contact mocht hij juist zelf stellingen bedenken” heb ik niet gezegd!

“De eigen invloed is daar veel groter” heb ik niet gezegd!

“Hij zegt er kritisch tegenover te staan” heb ik niet gezegd!

En als klap op de vuurpijl staat onder mijn foto "lijsttrekker Jules Klessens wilde meer invloed op de stellingen van de Kieswijzer". Dit is absoluut niet waar, dat heb ik aan u en aan het Contact nooit gevraagd, hiermee suggereert u dat ik de kieswijzer zou willen beïnvloeden en dat vindt ik een zeer kwalijke zaak.

Ik verzoek u hierbij dan ook om op deze punten een een rectificatie te plaatsen. Immers ook de lezers van uw krant hebben recht op de waarheid.   

Met Vriendelijke Groet

Jules Klessens
Wij Zijn Someren / VVD

 Voor de volledigheid de e-mails: