De Dommel: 'Techniek maar stukje van oplossing voor wateroverlast Someren'

Afgelopen juni is er verschrikkelijk veel regen gevallen. Dit heeft voor heel veel overlast en schade gezorgd. Maar het heeft ook heel veel met mensen gedaan. De boeren, inwoners van getroffen gebieden, collega's bij de gemeenten maar ook medewerkers en het bestuurders van het waterschap, allemaal hebben zij een eigen verhaal. Op dit moment is het waterschap bezig om te kijken wat er gebeurd is en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Het gevaar zit er in dat we in ons enthousiasme de mensen vergeten. Daarom hebben we Douwe Korting (voormalig journalist Nieuwe Oogst) gevraagd om bij allerlei betrokkenen de verhalen op te halen. Deze week het verhaal van Leon van de Moosdijk wethouder in de gemeente Someren

In het voorjaar van 2014 werd Leon van de Moosdijk wethouder in de gemeente Someren met onder meer water in zijn portefeuille. Hij viel met zijn neus in de boter want de dagen rond Hemelvaart, waren dat jaar kletsnat en de kern Someren-Eind kampte met flinke wateroverlast. Hij kreeg een tip: ga meteen kijken en laat je informeren, da’s belangrijk.

Sindsdien is water hot, in Someren. Niet alleen bij de gemeente zelf, maar ook bij de inwoners die het de jaren daarna regelmatig voor de kiezen kregen. Vooral de avond van 1 juni 2016 is memorabel. In een paar uur viel 70 millimeter.

Een beeld zegt meer dan duizend woorden. En daarom heeft hij als voorbereiding op de ontvangst van een delegatie met Kamerleden, filmbeelden van de lokale omroep achter elkaar gemonteerd. Dronebeelden van wijken die blank staan, brandweermannen en burgers in de weer met waterslangen, mensen die afzetlinten spannen en auto’s die door 30 centimeter water ploeteren. Resumé: Someren heeft vorig jaar juni heel veel water te verwerken gekregen, om van de zware hagelstorm op 23 juni nog maar te zwijgen.

‘Sinds 2014 is hier veel geïnvesteerd, maar is er ook iets veranderd’, vertelt de wethouder. ‘Door een reeks technische maatregelen waaronder het afkoppelen van regenwater, een grotere hemelwaterafvoer en waterberging in het buitengebied ondervond Someren-Eind in juni geen wateroverlast meer. Maar wat 2016 markeert, is dat het ogenschijnlijk technische vraagstuk, een maatschappelijke dimensie kreeg.’

Kettinkje spannen

Als voorbeeld noemt hij een groep vrijwilligers die elkaar via WhatsApp op de hoogte houdt over water in de straat. ‘Als het te hoog komt, vraagt één van hen de gemeente of ze de straat met een kettinkje mogen afzetten. Zo wordt voorkomen dat golfslag door langsrijdende auto’s de huizen bereikt. Door het burgers zelf te laten regelen, boeken we veel tijdwinst.’

Het zichtbaar maken van water in de wijk, is volgens de wethouder een deel van de oplossing. ‘Als een waterberging in een wijk vol staat, zien mensen dat het watersysteem gevuld is. Behalve in bestaande wijken bieden we water ook de ruimte in nog te ontwikkelen gebieden.’

Groene wijken

Hij ontrolt een plankaart en wijst op een ingetekende brede groenstrook. ‘Vroeger zouden we hier als gemeente een rij huizen tussen plannen. Door het groen te houden gaan we wateroverlast maar ook hittestress tegen.’

In een andere wijk scheidt een klein bruggetje over een slootje de straat van de oprit. Volgens Van de Moosdijk zijn het subtiele hints naar inwoners om ze meer bewust te maken van water. ‘Een doorn in het oog vind ik alle stenen in de tuinen. Als gemeente proberen we met veel geld en inzet het systeem op orde te krijgen. Het zou mooi zijn als onze burgers hun steentje bijdragen door de stenen uit hun tuinen te halen en het water de ruimte te geven.’

Oorspronkelijk gepubliceerd:
Waterschap De Dommel
https://www.dommel.nl/nieuws/2017/04/techniek-maar-stukje-van-oplossing-voor-wateroverlast-someren.html