Koert Kusters benoemd als commissielid

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 10 december 2020 is Koert Kusters benoemd als commissielid in de commissie Burger en Bestuur.

Koert Kusters vervult de vacante plek in de commissie Burger en Bestuur die is ontstaan door de benoeming van Nancky van Doorn als raadslid.

Met ingang van 10 december 2020 is de samenstelling van onze fractie: Jules Klessens (fractievoorzitter), Gerard Claassen (raadslid), Nancky van Doorn-Peerlings (raadslid), Marcel Klaus (commissielid) en Koert Kusters (commissielid).

 

Marcel Klaus benoemd als commissielid

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 7 mei 2020 is Marcel Klaus benoemd als commissielid in de commissie Ruimte.

Marcel is de opvolger van Bart Verhees in de commissie Ruimte.

Met ingang van 7 mei 2020 is de samenstelling van onze fractie: Jules Klessens (fractievoorzitter), Gerard Claassen (raadslid), Nancky van Doorn-Peerlings (raadslid) en Marcel Klaus (commissielid)

Leon van de Moosdijk voorgedragen als nieuwe wethouder in Hilvarenbeek

 

De selectiecommissie uit de gemeenteraad heeft besloten om Leon van de Moosdijk (40) uit Someren voor te dragen als wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting & duurzaamheid.
In de vorige raadsperiode was hij wethouder in de gemeente Someren. De portefeuille die hij in Someren beheerde, is vergelijkbaar met die waarmee hij in Hilvarenbeek aan de slag gaat.

Veel belangstelling voor de vacature
In totaal reageerden 28 kandidaten op de vacature die is ontstaan door het vertrek van wethouder Guus van der Put, begin november. De selectiecommissie van vijf raadsleden - van HOI Werkt, Gemeenschapslijst, VVD en CDA - heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met zes kandidaten. Uit deze gesprekken kwam Leon van de Moosdijk - onder meer vanwege zijn ervaring en competenties - naar voren als meest geschikte kandidaat. De procedure is deze week afgerond met een integriteitstoets.

Gon Boers (voorzitter selectiecommissie):

We denken dat we in Leon van de Moosdijk een enthousiaste, gedreven kandidaat hebben gevonden die zich herkent in onze stijl van (samen)werken en bovendien ook als persoon prima past binnen het huidige college. We hebben hem tijdens de gesprekken ervaren als toegankelijk en inhoudelijk deskundig. Uit referenties die we opvroegen, kwam hij naar voren als een harde werker. Ook was er veel waardering voor zijn talent om - samen met betrokkenen - creatief naar oplossingen te zoeken voor (maatschappelijke) vraagstukken. We zijn blij dat we erin zijn geslaagd binnen korte tijd een geschikte kandidaat te vinden om het college te completeren. Er is immers veel werk aan de winkel.

De nieuwe wethouder wordt op 19 december geïnstalleerd
Op donderdag 19 december, om 19.30 uur is er een extra raadsvergadering voor de installatie van de nieuwe wethouder. Leon van de Moosdijk wordt - net zoals de andere twee wethouders - in deeltijd benoemd voor 0,9 fte. Op dinsdag 7 januari 2020 vergadert het college voor het eerst in zijn nieuwe samenstelling.

Nancky van Doorn nieuw raadslid

Nancky van Doorn wordt het nieuwe raadslid in de fractie van Wij Zijn Someren | VVD

 

Per 19 december heeft Leon van de Moosdijk ontslag genomen als raadslid in de gemeente Someren, en is daarmee vertrokken uit de fractie Wij Zijn Someren | VVD. Hij is op 19 december geïnstalleerd als wethouder in de gemeente Hilvarenbeek.

Bestuur en fractie hebben besloten om Nancky van Doorn voor te dragen als plaatsvervanger. Nancky van Doorn heeft al de nodige ervaring, eerder was zij al 4 jaar raadslid voor de Gemeenschapslijst en in de vorige periode commissielid voor Wij Zijn Someren | VVD. Op dit moment is zij voor de VVD bestuurslid van het Lokaal Netwerk Peelland.

Hoewel wij het jammer vinden een goed raadslid te verliezen, zijn wij blij om te zien dat de inzet, kennis en kunde van Leon van de Moosdijk in Hilvarenbeek wordt gewaardeerd. Tegelijk zijn wij er van overtuigd in Nancky van Doorn een goede opvolger te hebben gevonden.

Bestuur en fractie wensen hen beiden veel succes met de nieuwe uitdaging.

 

Nieuwe fractie

Met ingang van 19 april 2018 is onze nieuwe fractie compleet: (van links naar rechts) Gerard Claassen (raadslid), Boudewijn ten Bokum (commissielid), Bart Verhees (commissielid), Jules Klessens (fractievoorzitter) en Leon van de Moosdijk (raadslid)