Wethouder

Na de verkiezingen van 19 maart 2014 is er onderhandeld over een nieuwe coalitie en college in de gemeente Someren. Dat heeft geleid tot een coalitie van CDA, Lijst 6, Leefbaar Someren en PvdA
Op 7 mei 2014 zijn de nieuwe wethouders geïnstalleerd.

Onze wethouder is: Leon van de Moosdijk

Hij is binnen het college verantwoordelijk voor de portefeuilles:

  • Verkeer en infrastructuur
  • Inrichting en beheer openbare ruimte
  • Waterbeheer en riool
  • Milieu
  • Ruimtelijke Ordening binnen en buiten bebouwde kom
  • Volkshuishuisvesting (keuze en inrichting woningbouwlocaties, prestatieafspraken woningcoöperaties)

Meer informatie over de portefeuilleverdeling in het college van B&W: Gewijzigde portefeuilleverdeling 2014-2018

Fractie

Op 27 maart 2014 zijn de nieuwe raadsleden in de Somerense gemeenteraad geïnstalleerd.

De fractie van VVD | Wij zijn Someren wordt vanaf dat moment gevormd door:

 
Jules Klessens
fractievoorzitter
Gerard Claassen
raadslid
   
Nancky van Doorn-Peerlings
commissielid
Bart Verhees
commissielid

In de commissie Ruimte hebben zitting: Gerard Claassen en Bart Verhees.

In de commissie Burger & Bestuur hebben zitting: Jules Klessens en Nancky van Doorn-Peerlings.

Gerard laat Lierop niet in de steek

Gerard laat op 1 maart zien dat hij Lierop niet in de steek laat.

Lees meer: Gerard laat Lierop niet in de steek

Bart Verhees krijgt gouden ZLTO-speld

Op woensdag 12 maart kreeg Bart Verhees, tijdens de algemene ledenvergadering van de ZLTO-afdeling Someren bij zijn afscheid de gouden ZLTO-speld opgespeld door directeur Elies Lemkes-Straver.

Lees meer: Bart Verhees krijgt gouden ZLTO-speld

Waarom ga je in de politiek?

Dit is een vraag die ik mijzelf, maar mij ook door anderen vaak is gesteld. Wat trekt je in de politiek? Waarom wil je daar tijd in steken? Dat zijn de vragen die ik de laatste maanden al vaak heb gehoord. Zeker toen ik net had besloten om de vraag van het bestuur, of ik lijsttrekker wilde worden van VVD Someren, positief te beantwoorden.

Je gaat er dan over nadenken en laat deze vragen nog eens op je inwerken. Natuurlijk, je vindt het leuk om te doen en je wilt graag meehelpen aan, en meedenken over de toekomst van Someren. Dat je vader al bijna 44 jaren politiek actief is in Beek en donk en later Laarbeek, speelt natuurlijk ook een rol. Je volgt de politiek al van kinds af aan, eerst onbewust en later bewust en actief.

Lees meer: Waarom ga je in de politiek?