Marcel Klaus benoemd als commissielid

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 7 mei 2020 is Marcel Klaus benoemd als commissielid in de commissie Ruimte.

Marcel is de opvolger van Bart Verhees in de commissie Ruimte.

Met ingang van 7 mei 2020 is de samenstelling van onze fractie: Jules Klessens (fractievoorzitter), Gerard Claassen (raadslid), Nancky van Doorn-Peerlings (raadslid) en Marcel Klaus (commissielid)