Koert Kusters benoemd als commissielid

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 10 december 2020 is Koert Kusters benoemd als commissielid in de commissie Burger en Bestuur.

Koert Kusters vervult de vacante plek in de commissie Burger en Bestuur die is ontstaan door de benoeming van Nancky van Doorn als raadslid.

Met ingang van 10 december 2020 is de samenstelling van onze fractie: Jules Klessens (fractievoorzitter), Gerard Claassen (raadslid), Nancky van Doorn-Peerlings (raadslid), Marcel Klaus (commissielid) en Koert Kusters (commissielid).