Bijdrage bij behandeling Begroting 2018

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 26 oktober sprak Jules Klessens:

Voorzitter,

In juni dit jaar heeft de raad de toekomstvisie 2030 voor Someren vastgesteld, en met deze toekomstvisie in gedachten kun je wellicht stellen dat de taken opgenomen in de hier voorliggende begroting het startpunt vormen voor de uitwerking van deze visie.

In onze optiek geldt een goede infrastructuur als basis voor een gezonde economie en een leefbaar Someren. We zien in deze begroting dan ook de nodige aandacht voor rehabilitatie en herinrichten van wegen zodat deze weer voor toekomstbestendig zijn. Ook worden de Loovevijvers en de vijver in het Julianapark aanpakt, zodat daarmee ook hier een mooi en leefbaar woongebied wordt gecreëerd in deze wijken.

Afgelopen jaar is eindelijk de recreatieve poort gerealiseerd in het plan de Heihorsten, een mooie basis voorziening voor Someren en haar recreatieve ambities. Dit biedt ons inziens dan ook een mooie kans om de niet ingezetene belasting(gedeeltelijk  toeristenbelasting)  in te gaan zetten voor verdere ontwikkelingen in het gebied de Heihorsten.

De grondprijzen worden wederom op het huidige peil vast gehouden waarmee we een gezonde basis hebben en houden voor onze ambities m.b.t. wonen en bouwen. We gaan beginnen met de ontwikkelingen op de Pauluslocaties (voorzitter, niet te verwarren met de locatie Paulussen, die dit college met een goedkopere oplossing dan ooit te voren heeft weten te behouden als brengplek in Someren, maar dat terzijde) en we gaan daarnaast ook de Wijers een positieve boost de toekomst in geven waarmee ook weer een stukje leefbaarheid in Someren Noord is geborgd.

Voorzitter, dit alles getuigt toch wel van een Doe mentaliteit zoals die ook benoemd is in de toekomstvisie 2030 als een van de basiswaarden. Daarnaast heeft Someren de afgelopen jaren ook laten zien dat het werkt aan vernieuwing, de aanpak van het gebiedsgewijs herzien van het bestemmingsplan buitengebied in combinatie met o.a. het VAB/NAF-beleid en de stimulerende maatregelen voor sloop begint zijn vruchten af te werpen en we willen dan ook graag op de ingeslagen weg doorgaan.

Maar ook op het maatschappelijke vlak gaan we slagen maken met het in april vastgestelde plan van aanpak Weerbaarheid waarmee we de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van jongeren (en hun ouders) willen vergroten. Wij zijn er van overtuigd dat als we dit proces  als overheid op de juiste manier faciliteren het in de toekomst een positieve uitwerking gaat hebben. Immers wie de jeugd heeft en helpt heeft de toekomst.

En dan last but not least voorzitter wordt in de toekomstvisie al gesteld dat de klimaat en energieopgave een van de grootste maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen is. Daarom zijn we blij dat met de aanpak van de fietspaden in de Boerenkamplaan ook een begin gemaakt gaat worden met het eerste deel van het blauwe aderenplan in Someren. We zullen structurele maatregelen in moeten zetten om er voor te zorgen dat Someren niet langzaam verdrinkt en dat we wellicht de spreekwoordelijke put te laat dempen. Voorzitter hiermee laten we duidelijk ambitie zien, Het klimaat kan veranderen maar dan veranderd Someren gewoon mee.