Verkeersveiligheid

Lijst 6 bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren. Belangrijke partners zijn ouders, de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de dorps- en wijkraden.