Bijdrage bij behandeling Begroting 2019

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 25 oktober sprak Leon van de Moosdijk:

Voorzitter,

Voor ons ligt de Programmabegroting 2019.
Zoals in Someren gebruikelijk is, en dat is een goede traditie, worden er natuurlijk accenten gelegd, maar ligt de nadruk op voortzetting van bestaand beleid. Het college laat daarmee zien dat het kiest voor een consistente lijn.

Maar vooral stevige ambities om Someren, ...natuurlijk... ...duurzaam... op de kaart te zetten.

Afgelopen zomer heeft maar weer eens laten zien dat onze samenwerking met de waterschappen en terreinbeheerders over klimaatadaptatie, ...om onze gemeente voor te bereiden op grotere extremen..., nodig is.

Natuurlijk moet er in 2019 nog wel wat te discussiëren zijn, hier in deze arena. Onze fractie ziet daarom uit naar de broodnodige discussie met ondernemers en burgers over het centrum van Someren.

Soms vervallen we erin uitgebreid, en bijna tot op detail, over de grote uitgaven te discussiëren. Voor 2019 zien wij uit naar de discussie over de inrichting van de Nieuwendijk, maar ook, …en die is bijna net zo duur…, de rotonde Witvrouwenbergweg/Provincialeweg. Zo zie je maar waarin kleine dingen groot kunnen zijn.

En in zijn algemeenheid hebben we nog veel te leren over burgerparticipatie. We zullen allemaal versteld staan van de inbreng, wanneer we onze burgers echt gaan vragen naar hun mening.

Tot zo ver.