Algemene Beschouwingen 2014

Nieuw in het College

Na het succes van de afgelopen verkiezingen, ruim 300 stemmen winst, 2 zetels en een fulltime wethouder in de persoon van Leon van de Moosdijk, is Lijst 6 / VVD Someren serieus voor u aan de slag gegaan. Wij zijn tevreden met de bijdrage die wij hebben kunnen leveren, en het eindresultaat van de begroting 2015 zoals deze in de afgelopen raadsvergadering door de raad is vast gesteld.

Het word tijd voor soberder beleid.

Als je gaat deelnemen aan een college en coalitie moet je bereid zijn om bezuinigingen door te voeren om daarmee te zorgen dat de gemeente Someren een gezonde gemeente blijft, zonder daarbij de burgers van Someren onnodig te raken. Lijst 6 / VVD Someren denkt dat we daar met deze begroting goed in geslaagd zijn. Door slechts 3 fulltime wethouders aan te stellen bezuinigen we 10% op wethouders salarissen. We hebben een sluitende begroting zonder de onroerend zaak belasting te verhogen, en de komende jaren wordt er 600.000 euro bezuinigd op de organisatie. Om een begroting positief te houden moet je eerst kijken naar wat je zeker moet uitgeven, en daarbij zijn in deze tijd grote ambities niet te verantwoorden aan de burgers. Daarbij zijn wij nog steeds van mening dat bezuinigen niet inhoud het verhogen van de lasten, maar minder uitgeven, waarbij je de reeds geboden kwaliteit niet wilt verliezen.

Bezuinigen met oog voor problemen

Werden de successen van de vorige colleges nog afgemeten aan de hoeveelheid asfalt dat was aangelegd of de hoeveelheid stenen die waren opgestapeld in diverse grote projecten, zal dit voor de komende periode niet de maatstaf zijn. Hoewel de weg naar boven uit de economische crisis lijkt te zijn ingezet, komen er nog grote veranderingen op ons af vanuit Den Haag waarvan de uitwerking nog niet helemaal duidelijk is. En zal onze gemeente alle zeilen moeten bijzetten om een gezonde gemeente te blijven. Dat maakt het voor dit college en deze raad dan ook absoluut noodzakelijk om goed te blijven kijken waar er nog voordelen te behalen zijn. Waarbij ook zeker vergaande samenwerking met een of meerdere Peelgemeenten, wat ons betreft, niet moet worden uitgesloten.

Maar ondanks al deze bezuinigingen is er ook oog voor problemen in Someren, zo wordt een al jaren sluimerend probleem van wateroverlast in diverse wijken en kernen eindelijk eens serieus aangepakt, met een ambitieus maar haalbaar plan. En hoewel het leuk is om dit soort successen op te noemen, zijn wij als Lijst 6 / VVD Someren ons er terdege van bewust dat deze resultaten niet op het conto van één partij te schrijven zijn. Dit zijn zaken die zijn bereikt in overleg en samenwerking met meerdere partijen.

En op deze manier zullen wij ons ook de komende jaren in het belang van de burgers van heel Someren blijven inzetten.

Lijst 6 / VVD Someren

Jules Klessens
Gerard Claassen
Nancky van Doorn
Bart Verhees