Algemene Beschouwingen 2016

Someren Groeit!

Ondanks een aantal jaren van crisis in Nederland is Someren daar goed doorheen gekomen. Uiteraard hebben ook wij de afgelopen jaren offers gebracht en waren we als gemeente genoodzaakt om diverse bezuinigingen door te voeren maar wel altijd met oog voor de gevolgen voor onze burgers. Daarnaast hebben we gezorgd voor het stabiliseren van de lasten middels het niet meer verhogen van de belastingen en hebben we met stabiele grondprijzen het aantrekkelijk gehouden om in Someren te bouwen en te wonen. Ook zijn we blijven werken aan Someren als recreatieve gemeente.

Inmiddels hebben we als gemeente Someren de grens van de 19000 inwoners gepasseerd. Een groei die in de meeste andere Peelgemeenten de afgelopen jaren niet is gehaald en die positief is voor het leefklimaat in Someren. Dat wordt nog eens onderstreept als blijkt dat we als Someren in de ranglijst van meest populaire dorpen in Noord Brabant als 2e eindigen net achter Den Bosch. Een mooi resultaat dat we moeten zien vast te houden.

Belasting verlaging!

Voor 2017 ligt er een prachtig sluitende begroting met een positief resultaat. Dit lijkt ons een goed moment om na jaren van bijdragen vragen van de burgers  nu ook eens iets terug te doen. Daarom hebben wij voorgesteld om de OZB opbrengsten met 2,5% te verlagen zodat al onze burgers ook direct profiteren van het feit dat het met de gemeente Someren goed gaat.

Toekomst!

Nu de economie weer aantrekt is het belangrijk de goede positieve weg die we zijn ingeslagen voort te zetten. Dat betekent nog steeds kritisch zijn op de uitgaven maar ook dat er ruimte is voor zaken die noodzakelijk zijn en de leefbaarheid ten goede komen. Blij zijn we daarom met de diverse fietspaden die inmiddels vele recreatief aantrekkelijke gebieden met elkaar verbinden. We vinden wel dat er op korte termijn een oplossing moet komen voor het fietspad langs de Boerenkamplaan. Ook de gevolgen van steeds meer en hevige buien mag er niet toe leiden dat we in Somerense wijken regelmatig wateroverlast hebben, waarbij we er wel voor willen waken dat we het probleem niet verschuiven maar structureel oplossen, net als in Someren–eind. Een leefbare toekomst kan niet zonder goede internetverbinding en dus blijft dit prioriteit hebben tot het voor heel Someren is uitgevoerd.

Kansen grijpen!

23 juni zullen we niet snel vergeten dat was een ramp. Maar ook een situatie waar we als Someren beter uit gaan komen. Natuurlijk zijn er de persoonlijke drama’s maar het biedt nu ook een kans om dit om te buigen naar iets positiefs. Het buitengebied zal sneller dan voorzien veranderen in een asbestvrij buitengebied en nu is de kans om mensen te stimuleren om zonnepanelen te leggen. Gelukkig hadden wij al passend VAB beleid , een slooplening en sloopbank en beleid om binnen een bouwblok meters samen te voegen. Daardoor kunnen we maximaal meewerken om de ontstane situaties om te buigen en zal Someren niet alleen voor recreanten en toeristen maar zeker ook voor haar inwoners een aantrekkelijke gemeente blijven.