Verkeersveiligheid

Lijst 6 bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren. Belangrijke partners zijn ouders, de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de dorps- en wijkraden.

Integriteit

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Als Lijstrekker van Lijst 6 Wij zijn Someren heb ik samen met de kandidaten op deze lijst laten zien dat wij ons niet zomaar uit het veld laten slaan.

Het zal u niet ontgaan zijn dat we als VVD Someren zijn gestart en nu verder gaan als Lijst 6 Wij zijn Someren. En één ding is zeker, voor Lijst 6 Wij zijn Someren gaat het algemeen belang van heel Someren voor.

Met het presenteren van ons verkiezingsprogramma, het eerste programma van een nieuwe Somerense politieke partij, gaat de campagne naar 19 maart een nieuwe fase in.

 

Jules Klessens
lijsttrekker

 

Subcategorieën