Algemene Beschouwingen 2015

Als Lijst 6-VVD Someren zijn we blij met de begroting 2016 en het investeringsprogramma 2016-2019. Een begroting met een positief resultaat. Een sluitende begroting die tot stand komt zonder een extra verhoging van de OZB en waarin toch ruimte is voor extra investeringen voortkomend uit behandeling van de kadernota in juni. In ieder geval voor ons een teken dat het gevoerde beleid en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen. Zag het er immers vorig jaar nog naar uit dat we voor 2016 een tekort van 174.000 euro zouden hebben is dat nu een resultaat geworden van 188.000 euro positief.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2015

Persoonlijke oproep

De komende Provinciale verkiezingen zijn belangrijk voor de VVD, willen we in Brabant het beleid voortzetten waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest.
 
Maar vergeet ook niet te stemmen voor de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.
 
De laatste jaren is daar veel veranderd, maar als VVD willen we ook daar graag ons woordje mee spreken. Daarom is William Klein onze lijsttrekker bij waterschap Aa en Maas. Als Gerard Claassen ondersteun ik dit graag op plaats 18.
 
Bij waterschap De Dommel staat Bart Verhees op plaats 26.
 
Dus laat de VVD zowel voor de provincie, als de waterschappen niet in de kou staan.
 
Dus stem op 18 maart bewust VVD.
 
 
Met vriendelijke groeten,
Gerard Claassen

Parkeren

Algemene Beschouwingen 2014

Nieuw in het College

Na het succes van de afgelopen verkiezingen, ruim 300 stemmen winst, 2 zetels en een fulltime wethouder in de persoon van Leon van de Moosdijk, is Lijst 6 / VVD Someren serieus voor u aan de slag gegaan. Wij zijn tevreden met de bijdrage die wij hebben kunnen leveren, en het eindresultaat van de begroting 2015 zoals deze in de afgelopen raadsvergadering door de raad is vast gesteld.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2014

Zwembad

Een zwembad in Someren vervult een belangrijke functie, zowel voor de leefbaarheid, als voor het recreatieve karakter van Someren.

Subcategorieën