Algemene Beschouwingen 2014

Nieuw in het College

Na het succes van de afgelopen verkiezingen, ruim 300 stemmen winst, 2 zetels en een fulltime wethouder in de persoon van Leon van de Moosdijk, is Lijst 6 / VVD Someren serieus voor u aan de slag gegaan. Wij zijn tevreden met de bijdrage die wij hebben kunnen leveren, en het eindresultaat van de begroting 2015 zoals deze in de afgelopen raadsvergadering door de raad is vast gesteld.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2014

Parkeren

Verkeersveiligheid

Lijst 6 bevordert de verkeersveiligheid door vooral in de buurt van scholen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes) te creëren. Belangrijke partners zijn ouders, de lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de dorps- en wijkraden.

Zwembad

Een zwembad in Someren vervult een belangrijke functie, zowel voor de leefbaarheid, als voor het recreatieve karakter van Someren.

Integriteit