Rectificatie ED: Stemwijzer in Het Contact Someren

In reactie op op ons bericht van gisteren (Onjuiste weergave in artikel over Kieswijzer ED), heeft het Eindhovens Dagblad op vrijdag 2 maart een correctie geplaatst:

Er is een fout geslopen in het artikel over de stemwijzer van Het Contact in Someren, woensdag in deze krant. Daarin staat ten onrechte dat Jules Klessens van Wij zijn Someren/VVD meer invloed wilde op stellingen van de Kieswijzer. Dat had niet aan hem toegeschreven mogen worden, maar werd in algemenere zin door politici in Someren ervaren. Zij hadden bij het weekblad weliswaar meer inspraak dan bij de door hen niet ingevulde ED-kieswijzer, maar ze mochten daar niet zelf stellingen bedenken zoals werd gesteld. Het weekblad gaf wel de ruimte om bedachte stellingen van commentaar te voorzien.

Bron: Eindhovens Dagblad, 2 maart 2018

Onjuiste weergave in artikel over Kieswijzer ED

Een bericht van onze lijsttrekker Jules Klessens aan de redactie van het Eindhovens Dagblad:

Geachte redactie,
 
Met verbazing hebben wij (fractie en bestuur) vandaag het ED gelezen. Het Artikel over het niet meedoen aan de kieswijzer van het ED klopt op vele fronten niet en legt mij als lijsttrekker zelfs woorden in de mond die ik nooit gezegd heb. Dit is een kwalijke zaak omdat dit door mensen verkeerd geïnterpreteerd kan worden.
 
De volgende beweringen in de tekst zijn geen correcte weergave van wat mijn reactie aan Tonny Peeters is geweest.  Mijn eerdere reacties per mail aan hem heb ik hier onder bijgevoegd.
Lees meer: Onjuiste weergave in artikel over Kieswijzer ED

ED: 'Twijfel bij bouwplan Lierop'

Het Eindhovens Dagblad schrijft over het voorstel van wethouder Leon van de Moosdijk, over het bestemmingsplan Uitbreiding Lierop fase III:

LIEROP - Waarom nieuwe huizen bouwen in Lierop als er nog achttien kavels te koop staan? Dat is een vraag die woensdag in de commissieruimte regelmatig gesteld werd toen fase drie van de Lieropse uitbreidingsplannen in de Gildewijk ter sprake kwam.

Lees meer: ED: 'Twijfel bij bouwplan Lierop'

DeltaNieuws: ‘Kijk verder dan je eigen grenzen’

Extreme buien in de zomer; in Zuidoost-Brabant kunnen ze erover meepraten. In juni vorig jaar veroorzaakte een uitzonderlijke hagelbui een schade van miljoenen euro’s. Elders overspoelden hoosbuien van meer dan 100 millimeter de straten, met veel waterschade tot gevolg.
Deze ervaringen motiveerde diverse bestuurders om de ruimtelijke adaptatie in hun regio flink te versnellen. En vooral: om de onderlinge samenwerking te verbeteren. DeltaNieuws sprak hierover met twee koplopers: wethouder Leon van de Moosdijk, in Someren portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, en dijkgraaf Lambert Verheijen, van waterschap Aa en Maas.

Lees meer: DeltaNieuws: ‘Kijk verder dan je eigen grenzen’

ED: 'Minder snel natte voeten in centrum Someren'

Het Eindhovens Dagblad schrijft over het voorstel van wethouder Leon van de Moosdijk, om de Boerenkamplaan flink aan te pakken:

SOMEREN - Door ruim vierhonderdduizend euro extra uit te geven kan de gemeente Someren twee problemen in één keer oplossen. Enerzijds wordt voor 1,4 miljoen euro de Boerenkamplaan veiliger gemaakt, anderzijds krijgen bewoners van het centrum minder snel natte voeten tijdens hoosbuien. Dat blijkt uit een nieuw voorstel van wethouder Leon van de Moosdijk aan de gemeenteraad.

Lees meer: ED: 'Minder snel natte voeten in centrum Someren'