Bestuur

Het bestuur van WijZijnSomeren wordt, sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 juni 2023, gevormd door:

Wessel Versteegh (voorzitter)
voorzitter@wijzijnsomeren.nl

Efrie van den Heuvel (secretaris)
secretaris@wijzijnsomeren.nl

Jan van den Boomen (penningmeester)
penningmeester@wijzijnsomeren.nl

Bart Verhees (bestuurslid)

Milan van der Vliet (bestuurslid)