ANBI

Wij Zijn Someren heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status is verkregen met ingang van 27 oktober 2015.  Zoals de ANBI-regels vragen publiceren wij hieronder een aantal verplichte gegevens.

Vanwege de ANBI status kunt u, onder bepaalde voorwaarden, de contributie en uw gift als aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren. Ons RSIN of fiscaal nummer ANBI is 855667941.

Doelstelling

De vereniging is een politieke partij, waarbij karakteristiek aan de partij is dat zij geen deel uitmaakt van een landelijke politieke partij. Vanuit liberale beginselen zal het lokaal belang van de burgers van Someren worden vertegenwoordigd. Hiervoor zullen bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij het bestuur worden gelegd. Het bestuur legt hierover verantwoording af in de algemene vergadering, die in alle gevallen in laatste instantie besluit.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken middels gekozen vertegenwoordigers medezeggenschap verkrijgen in het dagelijks bestuur van de gemeente Someren.

Contactgegevens

Contactgegevens: Provincialeweg 11, 5712 RA Someren

E-mail: bestuur [AT] wijzijnsomeren.nl

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling is sinds de algemene ledenvergadering van 2023: Wessel Versteegh (voorzitter), Efri van den Heuvel (secretaris), Jan van den Boomen (penningmeester), Bart Verhees (bestuurslid) en Milan van der Vliet (bestuurslid).

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding van de partij behalve een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.

Politieke vertegenwoordigers krijgen een vergoeding conform de geldende wet- en regelgeving.

Documenten

Balans 2020 (zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 11 juli 2022)

Balans 2021 (zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 11 juli 2022)

Balans 2022 (zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 26 juni 2023)

Beleidsplan 2022-2026 (zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 11 juli 2022)

Verslag 2018-2019-2020 (zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 21 juni 2021)

Jaarverslag 2021 (zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 11 juli 2022)

Jaarverslag 2022 (zoals vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 26 juni 2023)

Standaard formulier ANBI (laatste update)