Voorwoord

Beste inwoner van Someren,

Op 14, 15 en 16 maart 2022 gaat u weer naar de stembus om voor Someren een nieuwe gemeenteraad te kiezen.

Someren is een gemeente om van te houden! Jij woont in dit fantastisch dorp met volop kansen. Dag in, dag uit zetten onze lokale politici zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid te laten horen.
Wij Zijn Someren | VVD laat niet alleen in de gemeenteraad horen welke keuzes wij maken, maar we staan continu in contact met u om te horen wat er leeft en uit te leggen welke keuzes wij maken. In dit verkiezingsprogramma presenteren wij u onze visie, en welke oplossingen Wij Zijn Someren | VVD heeft voor Someren en onze inwoners.

Goed en betaalbaar wonen

Of je nu op jezelf wil wonen in Waterdael, wilt gaan samenwonen met je partner in Lierop of met je kinderen zoekt naar een huis met tuin in Someren-Heide of -Eind: de woningnood in Someren is hoog en het einde hiervan lijkt nog niet inzicht. Wij zijn Someren | VVD wil dat er voldoende nieuwe huizen gebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan wonen. We geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat alle kernen voldoende kunnen groeien voor natuurlijke aanwas en voor nieuwkomers. Hiervoor moet voor iedere kern voldoende harde plancapaciteit worden geboden.
We kiezen voor een robuust en duurzaam buitengebied, waar wonen samengaat met een breed palet aan economische activiteiten.

Een bloeiende lokale economie

Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen om aan de slag te kunnen. Veel lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. We willen niet dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. We geven hen snel en duidelijk antwoord op vragen en denken mee over de beste oplossing.
Wij Zijn Someren | VVD wil dat er in Someren meer banen bijkomen. Want een baan is zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom willen wij dat iedereen in Someren mee kan doen.

Een veilige buurt en thuis

In Someren willen wij dat je prettig kunt leven. Daarom kiezen wij voor een groene omgeving en voldoende mogelijkheden om je vrije tijd te besteden.
En prettig leven betekent óók veilig leven. Als Wij zijn Someren | VVD maken we verkeerssituaties in onze gemeente veilig voor voetganger, fiets en auto en zorgen we voor een soepele doorstroming. Een goede infrastructuur is de basis van een gezonde economie. Denk daarbij aan de reconstructie van het centrum van Someren en goede verbindingswegen tussen de kernen.

Slim en duurzaam groen

Als het gaat om energie zal ook Someren moeten verduurzamen. Dat vraagt om verstandige keuzes.
Wij Zijn Someren | VVD wil dat verduurzaming betaalbaar blijft voor onze gezinnen en ondernemers. Verrommeling en verpaupering van het landschap willen wij tegengaan. Draagvlak is erg belangrijk. Zo zorgen we ervoor dat we klaar zijn voor de toekomst en Someren schoon en leefbaar houden.
We zoeken de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen.

Verstandige financiële keuzes

Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt ontstaan er op enig moment problemen. Daarom letten we goed op onze gemeentelijke schatkist. We houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in Someren voor iedereen betaalbaar

Doe mee!

Wij Zijn Someren | VVD is voor jou goed bereikbaar. Mocht je over dit programma iets met ons willen delen of vragen, dan kun je via social media of de website contact met ons opnemen. Stuur je vraag naar: vragen [AT] wijzijnsomeren-vvd.nl

Wij zijn Someren | VVD, wij zijn er voor u!

Jules Klessens
Lijsttrekker Wij Zijn Someren | VVD