Fractie

Fractie Wij Zijn Someren | VVD

Heeft u algemene interesse in de activiteiten van de fractie, of een vraag over een actueel politiek onderwerp?
Stuur dan een e-mail aan fractie@wijzijnsomeren-vvd.nl met vermelding van het onderwerp en hoe we u kunnen bereiken.

 

De fractie van Wij Zijn Someren VVD wordt gevormd door: