Standpunt

1.3 Waar vervoer van A naar B vlot gaat

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar ons werk, bij vrienden en familie op bezoek of
wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen: he tis fijn om zonder
al te veel gedoe van A naar B te komen. En het is bovenal belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor
voetganger, fiets en auto.
Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken, in het bijzonder in de buurt
van scholen en sportclubs, veilig in. Dat doen we in samenwerking met politiediensten, Veilig Verkeer
Nederland, ouders en buurtbewoners.
Op veel plekken in Someren wordt het steeds lastiger om dichtbij huis te parkeren. Door te kijken naar
een juiste balanstussen woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen
realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen keuze. Bij nieuwbouw streven we naar parkeren op eigen
terrein.
Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is: onze
inwoners kunnen zich prettig en veilig door Someren bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om
fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming
centraal staan. Bij bushaltes plaatsen we voldoende stallingen met voorzieningen om diefstal tegen te
gaan.
Voldoende parkeerplaatsen nabij het centrum van Someren, om een autoluw centrum te stimuleren.
We zijn voorstander van een verkeersexperiment om de meest geschikte afwikkeling van verkeer te
ontdekken.
Nu de verblijfsrecreatie in de Heihorsten groeit, moet ook gewerkt worden aan bereikbaarheid met het
OV.
Het is van belang dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen we voor een veilige toegang
tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld ‘kiss and ride’ stroken.
De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en
wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel mogelijk in een keer proberen te doen, om
overlast te beperken. Daarbij is helder wat de alternatieve route is. Zo voorkomen we ‘zoekverkeer’.