Standpunt

1.4 Vol slimme en duurzame oplossingen

Ook Someren zal moeten verduurzamen. Huizen gaan van het gas af, er staan zonneparken, en windturbines
zouden in ons landschap kunnen verschijnen. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en
draagvlak vragen. Duurzaamheid biedt ook kansen voor economische groei en een fijn en leefbaar dorp.
Maar wel op een betaalbare manier voor onze gezinnen en ondernemers. Door dit op de meest efficiënte
manier aan te pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft
Someren een prettige plek om te wonen.

Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Someren in 2050. Door energie te besparen
en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren we milieubewust
ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie.

De energietransitie en verduurzaming bieden mooie kansen voor het stimuleren van innovatie en
werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. We kopen
onze producten en diensten duurzaam en circulair in.
We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen met
bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De totale woonlasten mogen hierbij
niet stijgen.

Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat
inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme
energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het
gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
We zijn er voorstander van om een pilot uit te voeren om een bestaande wijk van het gas te halen.
Met de ervaring die we daarmee opdoen, kunnen we leren voor de toekomst.