Standpunt

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen

Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale
ondernemers, dan gaat het goed met Someren.

 • Door ondernemers de ruimte te geven vanuit een meedenkende grondhouding, stimuleert de gemeente
  een gezonde lokale economie en meer banen.
 • De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden
  van de wet.
 • Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten
  staan vermeld.
 • Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Door bijvoorbeeld
  initiatieven als blending.
 • Om ondernemerschap lokaal te behouden willen we ruimte geven aan de realisatie van
  bedrijfsverzamelgebouwen in Lierop en Someren-Heide, omdat daar geen formele
  bedrijventerreinen zijn.