Standpunt

2.2 Waar het dorp bruist en bezoekers van buiten aantrekt

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke winkelstraat. Door in
leegstaande gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we een bloeiende
lokale economie. Een dorp komt pas echt tot leven als het centrum bruist. Met een veilig en aantrekkelijk
centrum, trekken we bezoekers aan van buiten en zorgen we voor een prettig dorp dat klaar is voor de
toekomst.

 • We stimuleren winkelen in onze eigen kernen, zowel fysiek als digitaal. Een aantrekkelijk, veilig en
  bruisend centrum zorgt voor een levendige winkelstraat vol met lokale ondernemers.
 • Onze jeugd moet kunnen genieten van een bruisend Someren, waar het organiseren en realiseren
  van lokaal initiatief vanzelfsprekend is. Op de steun van de gemeente moet je mogen rekenen!
 • Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Dat is fijn voor onze inwoners
  en trekt bezoekers aan van buitenaf. Omdat de samenwerking van ondernemers in een winkelgebied
  hieraan bijdraagt, zijn wij voor de bedrijfsinvesteringszone (BIZ).
 • We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en
  horeca. Ook verruimen we vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime
  bestemmingsplannen. Zo houden we Someren prettig en leefbaar.
 • De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat
  horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten
  als gast kunnen ontvangen.
 • We streven naar uitbreiding van de verblijfsrecreatie in De Heihorsten. We zoeken actief naar
  aantrekkelijke dagrecreatie.
 • Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur. In Someren
  houden we voldoende ruimte voor vrije recreatie. De toeristenbelasting is zo laag mogelijk. Met de
  inkomsten verbeteren we de kwaliteit van recreatie en toerisme.