Standpunt

2.3 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden

In Someren hebben we een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen.
We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, sportverenigingen, bibliotheek en buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om muziekfestivals, een culinair event of activiteiten in de Ruchte, in Someren is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is.

 • In Someren worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle
  leeftijden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners.
  Dat draagt bij aan onze Zummerse identiteit.
 • Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de Paardenfokdag, Kennedymars, carnaval, optochten, Slipjacht.
  Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners.
  Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de
  inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel.
 • We willen niet bezuinigen op cultuur, maar zetten het geld zo effectief mogelijk in. Zo bereiken we zoveel
  mogelijk inwoners. Van culturele instellingen verwachten we dat ze verantwoordelijkheid afleggen over
  hoe zij belastinggeld besteden.