Standpunt

2.5 Waar we trots zijn op onze boeren en ons robuuste buitengebied

We hebben veel waardering voor onze ondernemers in de land- en tuinbouw. Someren heeft veel innovatieve
en vooruitstrevende agrarische ondernemers. Daar zijn we trots op: dat willen we zo houden!
Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening.
Als zij blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder
nadelen voor natuur en milieu.

 • Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd
  worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor
  toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere passende activiteiten.
 • Wij stimuleren een duurzame land- en tuinbouw. We maken goede regelgeving voor het gebruik van
  duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, windenergie en duurzame energiebronnen.
  Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij
  van groot belang.
 • Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we ons inspannen voor herstel en behoud
  van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in Nederland. Dat is ook van
  belang voor onze economie.

Ons buitengebied heeft een flinke transformatie ondergaan, en die transitie is nog lang niet ten einde.

 • Met een ruimhartige toepassing van het Beeldkwaliteitsplan streven we naar een gezonde groene
  diversiteit in het buitengebied.
 • Een zorgvuldig Ruimte voor Ruimte-beleid moet de brede kwaliteit van ons buitengebied versterken
  en voor de toekomst behouden.