Standpunt

3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg waarin
onze inwoners centraal staan. Met hulp die zo dichtmogelijk bij huis wordt georganiseerd, zodat het weinig
aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Wij vinden dat je in je eigen buurt goed oud moet kunnen
worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje.

 • Wij blijven het liefst zo lang mogelijk in onze eigen wijk wonen. We zetten daarom in op het bouwen
  van meer levensloopbestendige woningen en woonvormen waar ouderen bij elkaar kunnen wonen.
  Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.
 • Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt aan
  langer zelfstandig wonen. Daarom gaan we in gesprek met woningbouwcorporaties om bestaande
  woningen voor deze doelgroepen aan te passen en te investeren in de bouw van nieuwe woningen
  voor ouderen en mensen met een beperking.
 • Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die we geven passend
  is. We kijken daarbij ook naar de hulp die vanuit de eigen omgeving geboden kan worden.
 • Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarheen op weg.
  Hiervoor kunnen mensen terecht bij huisartsen, praktijkondersteuners en dorpsondersteuners. Zij
  wijzen hen door naar de juiste ondersteuning. Ook mantelzorgers moeten hier terecht kunnen met
  hun zorgen en problemen.
 • Diverse vormen van dagbesteding zorgen voor voldoende keuzevrijheid om iedereen nuttig zijn
  dag door te laten komen. Deze willen we zo veel mogelijk positief bestemmen.
 • In de prestatieafspraken met de corporaties moeten we afspraken maken over de herontwikkeling
  van ’t Alfort (Lierop) en Peeljuweel (Someren-Eind) naar geschikte kleinschalige huisvesting.
 • Wij kiezen ervoor om de beschikbare middelen terecht te laten komen bij de meest kwetsbaren in
  de samenleving.