Standpunt

3.2 Waar je fijn kunt opgroeien

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij, door een
gemeente te zijn waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten
kunnen ontwikkelen. Hier kennen we onze jeugd het beste. Daar zijn we trots op en dat willen we graag
behouden.
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en
vaardigheden mee waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren we kinderen hoe
we in Nederland met elkaar omgaan, leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom
niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele samenleving heeft er belang bij.
Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst
zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten we goed op
dat we niet onnodig stickers plakken: niet iedereen die uniek is, heeft daar hulp bij nodig. Normaliseren
noemen we dat.

 • Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook
  verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen.
 • Pesten is een veelvoorkomend probleem onder jongeren, of dit nu op straat, in de klas, op het sportveld
  of online is. In onze dorpen zetten we ons actief in voor het sluiten van afspraken die pesten tegengaan
  en zullen voorkomen.
 • Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen
  kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief.
 • Wanneer hulp wel nodig is, focussen we ons op normaliseren. We plakken niet onnodig stickers en maken
  het niet zwaarder dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun
  leven als last meedragen.
 • Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)
  achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of
  kinderdagverblijven.
 • School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak
  bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
 • Preventie als basis is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp moeten bieden. Problemen
  bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Dorpsondersteuners,
  huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te
  zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt.
 • Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat hulp
  effectief geboden kan worden.
 • De problemen van de kinderen kunnen te maken hebben met schuldenproblematiek of
  gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar het kind te kijken maar naar het hele gezin
  kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen worden.
 • Wij onderzoeken een eigen bijdrage naar draagkracht.
 • Er is al flink geïnvesteerd in bewustwording van de gevolgen van het gebruik van alcohol en drugs
  voor jongeren. Wij willen volharden in dit beleid, omdat we vinden dat iedere jongere verstandige
  keuzes moet kunnen maken voor zijn eigen toekomst.