Standpunt

3.3 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te
sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu
onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor
iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere
maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.

 • De basis van een gezonde leefstijl start bij eten en bewegen. Laten we een voorbeeld nemen aan
  GezondDorp uit Leende.
 • We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer zo’n speelplek
  plaats moet maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek wordt
  gecompenseerd.
 • Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter, sluiten
  we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport op zoveel manieren
  een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze
  inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen we dat sportclubs, het onderwijs en
  zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd signaleren.
 • Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare ruimte kan
  worden ingericht voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken.
  Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande
  jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij helpen.
 • School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of nabij
  het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen, op het gebied van muziek,
  sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen worden
  gebruikt.
 • Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. Om ouderen voldoende te laten
  bewegen, zorgen we onder andere voor wandelroutesmet voldoende rustmogelijkheden.
 • Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren. We dragen daarom financieel bij aan het
  sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen.
 • Waar het kan, zetten we sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo
  kunnen zoveel mogelijk van onze inwoners gebruik maken van de faciliteiten.
 • Sportevenementen zijn een manier om Someren op de kaart te zetten, te verbinden en mensen in
  beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grotere
  sportevenementen om dit voor elkaar te krijgen.