Standpunt

3.4 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen
dat iedereen in Someren veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat Someren niet alleen
veilig is, maar een ieder zich ook veilig voelt. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een veilige leefomgeving. Door met
elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om
herhaling te voorkomen.

 • Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten
  zijn op tijd als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.
  Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar.
 • De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat en in wijken. Boa’s
  vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit. De kosten van handhaving
  worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken.
 • Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen
  daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van buurtpreventieverenigingen en appgroepen.
  Inwoners en wijkagenten werken daarbij samen.
 • We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den
  boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. Deze horen
  ongestoord hun werk te kunnen doen. Iedereen die dit wel doet pakken we hard aan.