Standpunt

3.5 Waar criminaliteit wordt aangepakt

Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest voor de juiste balans tussen
repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor
veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

 • Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken we samen met scholen
  om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de samenleving
  voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit.
 • Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en
  witwaspraktijken. We weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het
  faciliteren van criminele activiteiten. We ondersteunen een ruime toepassing van het BIBOB-beleid.
 • Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven vloeien die terug in de gemeentekas. Dit geld
  kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren.
 • Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of
  phishing. Daarom investeren we in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud, zodat inwoners
  weten waar ze aangifte kunnen doen van cybercrime.
 • Met de uitvoering van het VAB/NAF-beleid (Beleid voor niet-agrarische functies in het
  buitengebied) is veel onnodige leegstand aangepakt, en illegaal gebruik gelegaliseerd dan wel
  beëindigd. Ook na afloop van deze eerste ronde, moet de opsporing van illegaal gebruik in het
  buitengebied een vervolg krijgen. Illegale teelt van hennep en de productie van XTC en andere
  verdovende middelen zullen we nooit accepteren.