Standpunt

4.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Met
eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en
ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.

 • Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voorzaken die je niet
  digitaal kunt regelen.
 • De gemeente zorgt ervoor dat ICT volledig up-to-date is, zodat privacygevoelige informatie van inwoners
  beschermd is tegen digitale hacks en cyberaanvallen.
 • Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over gegevens
  die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van
  subsidies.
 • De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen
  te gaan of te bestraffen.
 • De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met partners in de
  omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, kostenbesparing, regionale
  werkgelegenheid of woningbouw.