Standpunt

4.2 We onze krachten bundelen voor slimme oplossingen

Someren maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de problemen
op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme
en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten worden
onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.

 • Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van
  ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denken we
  proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket.
 • We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, zoals dorps- en wijkraden
  en lokale (dorps)coöperaties. Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke taken overnemen als zij
  daarvoor een goed plan hebben. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor een revolving
  fund. Afbetalingen van leningen uit dit fonds zorgen ervoor dat nieuwe leningen voor maatschappelijke
  initiatieven mogelijk zijn.
 • Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij creëert de
  gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we
  aan draagvlak en beter beleid.
 • Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft meer oog
  voor de ‘stillemeerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans
  bij het maken van keuzes.