Standpunt

4.3 En we verstandig met ons geld omgaan

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze
ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De belasting houden we zo laag
mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke financiën staan in alle
gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en transparant
verantwoording aflegt over de besteding van belastinggeld.

 • De uitgaven en in komsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder
  leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en
  welk effect is bereikt.
 • We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt.
 • De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laagmogelijk.
 • De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het
  uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden. Voor
  vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je niet te betalen. Zo’n situatie is al
  vervelend genoeg.