CDA, Samen voor Asten en VVD vormen de nieuwe coalitie in Asten. De drie partijen dragen ieder een fulltime wethouder voor.

John Bankers (CDA) en Janine Spoor (Samen voor Asten) waren de afgelopen raadstermijn ook wethouder in Asten. Leon van de Moosdijk (VVD) was de afgelopen zeven jaar wethouder in Someren en daarna Hilvarenbeek.

De drie partijen, samen goed voor elf van de zeventien zetels in Asten, hebben een coalitieakkoord gesloten met de titel ‘Gedreven door passie en ambitie! Voor Asten, Heusden en Ommel’. De partijen willen nadrukkelijk samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties de gemeente Asten verder ontwikkelen.

Bankers krijgt het ruimtelijk domein in portefeuille, met onder andere ruimtelijke ordening, wonen, natuur en milieu en klimaat en energie. Janine Spoor blijft verantwoordelijk voor het sociaal domein met taken als de Wmo, jeugd, gezondheidszorg, maatschappelijke accommodaties en de huisvesting van specifieke doelgroepen als arbeidsmigranten en vluchtelingen. Nieuwkomer Leon van de Moosdijk krijgt in zijn portefeuille onder meer financiën, economische zaken, mobiliteit, recreatie en toerisme en informatie en automatisering.

Het coalitieakkoord met de bijbehorende portefeuilleverdeling wordt besproken in de raadsvergadering van dinsdag 17 mei. In die vergadering komen ook het advies van de (in)formateur aan bod, de installatie van de wethouders en het benoemen van nieuwe raads- en commissieleden.

Meer informatie: Coalitieonderhandeling gemeente Asten afgerond (VVD Asten)