De maandelijkse verenigingsavond op maandag 27 november in Zaal Nelly van Oosterhout in Lierop was druk bezocht.

Met 50 aanwezigen was deze avond iets drukker dan de normale avonden. Opstellers van een brief aan alle raadsleden gaven toelichting op de daarin verwoorde zienswijze.