Namens Wij Zijn Someren | VVD is Koert Kusters toegetreden tot het College van B&W van Someren.

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 21 juli is in Someren een nieuw college geïnstalleerd. Door de fractie Wij Someren Someren | VVD werd tijdens die vergadering Koert Kusters voorgedragen als wethouder.

De nieuwe wethouders in het college van Someren (van links naar rechts): Koert Kusters, Louis Swinkels en Willem van Doorn.

Binnen het college is Koert verantwoordelijk voor:
– Maatschappelijke zorg
– Volksgezondheid en sport
– Welzijn en doelgroepenbeleid
– Financiën
– Grond- en vastgoedbeleid
– Beheer gemeentelijke gebouwen
– ICT