Op donderdag 13 oktober aanstaande organiseert te gemeenteraad een zogenaamde Raad vraagt Raad-bijeenkomst.

Het thema van de bijeenkomst op 13 oktober aanstaande is de nieuwe Omgevingsvisie Someren.

De gemeente Someren wil graag dat alle inwoners van Someren fijn kunnen wonen,
werken en recreëren. Om hiervoor te zorgen werken we aan een visie op de
toekomst van Someren. Dat is de Omgevingsvisie, met als motto: ‘Samen bouwen
aan Someren’. In de op te stellen integrale Omgevingsvisie, die gebaseerd is op de
nieuwe Omgevingswet, komt straks te staan wat we belangrijk vinden in de
omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd besteden. Het gaat dus om
een visie voor de toekomst van ons allemaal. Daarom maken we de visie ook samen
met inwoners, ondernemers, stakeholders en ketenpartners.

Onze fractie vindt het belangrijk dat iedereen in de gelegenheid is om mee te denken. Wij nodigen je daarom van harte uit!

U kunt de uitnodiging hier lezen.