Afgelopen vrijdag werden wij verrast door de mededeling van de Gemeenschapslijst, dat zij niet het advies van de informateur op willen volgen, maar andere varianten wil onderzoeken.

Binnen Wij Zijn Someren | VVD is hierover vandaag overleg geweest met fractie en bestuur. Wij zijn Someren | VVD is van mening dat het belang van Someren het best gediend is met het advies dat door de informateur is uitgesproken, tijdens de  openbare raadsvergadering op woensdag 6 april. Een advies dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, door de raad is aanvaard en niet is weersproken. Hierbij is voor ons belangrijk dat we het verleden vergeten en op basis van vertrouwen gaan werken aan de toekomst.

Wij zijn Someren | VVD is van mening dat we daarom -in lijn met de gemaakte afspraken- het proces moeten blijven volgen. Daarom willen we de Gemeenschapslijst en  CDA  Someren verzoeken om, samen met ons,  het gesprek hierover weer op te pakken.

Jules Klessens
Fractievoorzitter Wij Zijn Someren | VVD