Kandidaat.

6. Gerard Claassen
Kandidaten | Lierop | Top 10

Wie is Gerard Claassen?

Geboortedatum:
Woonplaats: Lierop
Contact: GClaassen@wijzijnsomeren-vvd.nl
Sociale media: Facebook en Twitter.

Gerard Claassen groeide op in Someren, woonde een periode in de gemeente Vught, maar woont nu al weer jaren in Lierop.
Tot zijn pensionering werkte Gerard 38 jaar bij Waterschap Aa en Maas, de laatste jaren als medewerker Ontwerp en Realisatie.

Gerard was bijna 12 jaar raadslid in de gemeenteraad van Vught, voor de Vughtse partij Gemeentebelangen Vught.
In Someren en Vught was Gerard 17 jaar lid van de vrijwillige politie.
Inmiddels is Gerard al 14 jaar actief als vrijwilliger voor IVN, waar hij als coördinator landschap beheer vrijwilligers aanstuurt die regelmatig werkzaamheden verrichten in de Somerense natuur.
Tenslotte is Gerard vanzelfsprekend actief in de Lieropse gemeenschap.

Bij de waterschapsverkiezingen van 2015 was Gerard verkiesbaar op de lijst van de VVD voor Waterschap Aa en Maas. Namens de VVD is hij een periode commissielid geweest.
Sinds de waterschapsverkiezingen van 2019 is Gerard namens Water Natuurlijk lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas.

Medeoprichter van de lokale politieke partij Wij Zijn Someren in 2014.

Politiek CV in de gemeente Someren:

2010-2014 : Commissielid voor de Lieropse Lijst
2014-2022 : Raadslid

Gerelateerd: