De raadsvergadering van 2 november was voor onze fractie en de hele gemeente weer een bron van interessante onderwerpen. Hier belichten we de drie belangrijkste onderwerpen.

Begroting 2024

Someren heeft de begroting voor 2024 vastgesteld. Omdat we er financieel goed voor staan weten we de (woon)lasten laag te houden, iets wat in deze onzekere tijden belangrijk is voor de Somerense inwoner. Onze fractievoorzitter Jules Klessens sprak positief over de sluitende begroting van dit jaar. De fractie denkt dat we met deze begroting in de komende jaren goed op dreef zijn.

Bereikbaarheid Brainport

De gemeenteraad heeft € 800.000 beschikbaar gesteld om de bereikbaarheid van de Brainportregio, waar wij als Someren onderdeel van uitmaken, te kunnen verbeteren. Wij Zijn Someren|VVD ziet deze investering als noodzakelijk voor de toekomst. Door nu geld beschikbaar te stellen, kunnen we bij toekomstige projecten voor betere bereikbaarheid profiteren van het fonds waar dit geld in terechtkomt. Wie vooruit denkt, is voorbereid!

Windpark Diepenhoek

Op vertrouwen kun je bouwen. Op het onderwerp van een windpark in de Diepenhoek wordt geprobeerd om het vertrouwen tussen inwoners en betrokken partijen weer te herstellen. Voor nu is dit vertrouwen nog niet voldoende hersteld om te kunnen beslissen over de mogelijke toekomst van het windpark. Daarom wordt er verder gebouwd aan dit vertrouwen en het bespreken van het inhoudelijke plan. De gemeente zal hierin, op verzoek van de raad een voortrekkersrol (blijven) nemen. Zo blijven we alle betrokkenen en inwoners bereiken.