De gemeenteraadsvergadering van 4 april stond in het teken van benoemingen. Benoeming van leden van de nieuwe rekenkamer én van de nieuwe griffier. Op de agenda stonden verder elf hamerstukken. Deze waren in een commissievergadering al zo goed doorgesproken, dat ze nu unaniem zijn goedgekeurd.              

Zo zijn er besluiten genomen om:             

 1. Voor een periode van 2 jaar geen leges (heffingen/kosten) in rekening te brengen voor het in behandeling nemen van een wijziging omgevingsplan, indien dit het gevolg is van verwijderen “overtollige bebouwing” in het buitengebied. Het doel is om ‘ontstening’ van het buitengebied te stimuleren.
 2. Aanpassing van de financiële verordening waarmee deze aansluit bij de Kadernota Rechtmatigheid 2023.
 3. Wijziging legesverordening, hierbij wordt ook een verlaagd tarief van toepassing voor relatief kleine wijzigingen van het omgevingsplan die niet gepaard gaan met bouwactiviteiten.

Benoeming leden rekenkamer   
Het is wettelijk verplicht dat elke gemeente een rekenkamer heeft. De rekenkamer beoordeelt of plannen en regels goed werken, zoals die over onderwijs of jeugdzorg. Een rekenkamer is onafhankelijk, wat betekent dat ze niet door politiek wordt beïnvloed. Ze vertelt aan de gemeenteraad en het publiek wat ze vindt en doet aanbevelingen om zaken te verbeteren. Zo helpt ze ervoor te zorgen dat de gemeente goed en eerlijk wordt bestuurd.
De volgende personen zijn benoemd als lid van de rekenkamer:

 1. De heer P.J. van Tulden
 2. De heer W.P. Herweijer        
 3. De heer J.G.T. Ackermans   

De raad heeft hen gefeliciteerd en veel succes toegewenst.

Benoeming nieuwe griffier           
Mevrouw M.A.M. (Michelle) van Arensbergen is met ingang van 1 mei 2024 aangesteld als griffier voor de gemeente Someren. Zij kent de gemeente Someren goed omdat ze eerder twaalf jaar als beleidsadviseur voor de gemeente Someren heeft gewerkt.

Maar wat doet een griffier eigenlijk? De belangrijkste taken van een griffier zijn:    

 1. Zorgen dat de activiteiten van de gemeenteraad in overeenstemming zijn met de wetten en regels.
 2. Raadsleden bijstaan en ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken. Bijvoorbeeld met informatie en advies.
 3. Plannen en organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad en verslagen.
 4. Voorbereiden van raads- en commissievergaderingen.
 5. De griffier is de verbinding tussen de gemeenteraad, het gemeentebestuur en de inwoners van de gemeente.

Ook de griffier wensen wij veel succes toe.