Tijdens de raadsvergadering van 21 april jl. heeft de Gemeenschapslijst een update gegeven over de voortgang van het formatieproces. Hierbij heeft de fractievoorzitter dhr. Bart de Groot aangegeven dat hun standpunt nog hetzelfde is als twee weken geleden, toen zij uit het gesprek stapten met de beoogde coalitie: Gemeenschapslijst, CDA Someren en Wij Zijn Someren | VVD.

De Gemeenschapslijst legt nog steeds het advies van de informateur om een coalitie te vormen bestaande uit de Gemeenschapslijst, CDA Someren en Wij Zijn Someren | VVD naast zich neer. De Gemeenschapslijst wil nog steeds de variant met Wij Zijn Someren | VVD en LSH bespreken.

Wij Zijn Someren | VVD heeft echter op 10 april aangegeven alleen te willen praten over de door de informateur geadviseerde coalitie. Temeer omdat dit ook de variant is die wij zelf hebben voorgesteld. Tijdens de raadsvergadering op 21 april hebben wij nogmaals proberen duidelijk te maken dat wij daaraan wensen vast te houden.

In deze raadsvergadering heeft de Gemeenschapslijst aan de raad voorgesteld om alvast een formateur te benoemen, dit heeft bij de meerderheid geen positieve reactie opgeleverd. Formeren kan pas als je voldoende partijen hebt die willen samenwerken. Helaas moeten wij constateren dat we de laatste weken weinig voortgang hebben geboekt in het formatieproces, en er nog steeds geen duidelijkheid is over welke opties de Gemeenschapslijst nog meer wil onderzoeken.

Wij zijn nog steeds van mening dat het advies van de informateur het beste advies is voor Someren en wachten daarom de vervolgstappen van de Gemeenschapslijst af.