Standpunt

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen
een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder moment in hun leven het juiste huis
kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is
anders. Op dit moment is de woningnood in Someren hoog. Wij Zijn Someren | VVD wil dat er voldoende
nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan blijven wonen.

▶Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen wordt onze
prioriteit. Wij willen dat er jaarlijks 150 nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden zodat iedereen
betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Het bouwtempo moet omhoog.
Met zelfbewoningsplicht, anti-speculatie en opkoopbescherming borgen we behoud voor deze
doelgroep.
Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij
koopwoningen. Zo krijgen we voor elkaar dat ouderen die kleiner willen wonen, niet langer onnodig
een eengezinswoning bezet houden en regelen we eerlijke toegang tot de huizenmarkt voorstarters.
Voldoende geschikte woonruimte voor alleenstaanden.
De gemeente maakt het mogelijk om woningen makkelijker te splitsen. Ook onderzoeken we met
creatieve, nieuwe woonvormen zoals tiny houses en kangoeroewoningen. Zo helpen we starters op
weg en kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij hun kinderen blijven wonen.
Met woningbouwcorporaties maken we afspraken over het voorkomen van scheef wonen en het
stimuleren van doorstroming.
We zijn terughoudend met het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB). Daarnaast vinden wij
het belangrijk dat lokale lasten gebaseerd zijn op het principe van kostendekkendheid.

  • Bouwen aan Lierop: van Gildewijk naar Berkeindje
  • Bouwen aan Someren-Heide: van Zuid naar Vredesteyn
  • Bouwen aan Someren-Eind: van Brim naar Goede Vaart
  • Bouwen aan Someren: van Groote Hoeven naar Donckse Akkers