Tijdens de waterschapsverkiezingen op 15 maart aanstaande zullen twee leden van WIj Zijn Someren verkiesbaar zijn in het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas.

Gerard Claassen is verkiesbaar voor de lijst Water Natuurlijk.

Wessel Versteegh is verkiesbaar voor de lijst VVD.