Verkiezingsprogramma WIJ ZIJN SOMEREN | VVD

Als WIJ ZIJN SOMEREN | VVD zien wij de inwoner van Someren en de gemeente waarin wij willen leven, daarom presenteren wij ons verkiezingsprogramma:

Wij willen leven in een omgeving…

Lees meer: Verkiezingsprogramma WIJ ZIJN SOMEREN | VVD

Algemene beschouwingen 2017

Elk jaar verschijnt in 't Contact een reactie van de fracties op de begroting. Onderstaande bijdrage is verschenen in 't Contact van 9 november 2017:

In juni dit jaar heeft de raad de toekomstvisie 2030 voor Someren vastgesteld, en met deze toekomstvisie in gedachten kun je wellicht stellen dat de taken opgenomen in de begroting van 2018 het startpunt vormen voor de uitwerking van deze visie.

Lees meer: Algemene beschouwingen 2017

Algemene Beschouwingen 2016

Someren Groeit!

Ondanks een aantal jaren van crisis in Nederland is Someren daar goed doorheen gekomen. Uiteraard hebben ook wij de afgelopen jaren offers gebracht en waren we als gemeente genoodzaakt om diverse bezuinigingen door te voeren maar wel altijd met oog voor de gevolgen voor onze burgers. Daarnaast hebben we gezorgd voor het stabiliseren van de lasten middels het niet meer verhogen van de belastingen en hebben we met stabiele grondprijzen het aantrekkelijk gehouden om in Someren te bouwen en te wonen. Ook zijn we blijven werken aan Someren als recreatieve gemeente.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2016

Bijdrage bij behandeling Begroting 2018

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 26 oktober sprak Jules Klessens:

Voorzitter,

In juni dit jaar heeft de raad de toekomstvisie 2030 voor Someren vastgesteld, en met deze toekomstvisie in gedachten kun je wellicht stellen dat de taken opgenomen in de hier voorliggende begroting het startpunt vormen voor de uitwerking van deze visie.

Lees meer: Bijdrage bij behandeling Begroting 2018

Algemene Beschouwingen 2015

Als Lijst 6-VVD Someren zijn we blij met de begroting 2016 en het investeringsprogramma 2016-2019. Een begroting met een positief resultaat. Een sluitende begroting die tot stand komt zonder een extra verhoging van de OZB en waarin toch ruimte is voor extra investeringen voortkomend uit behandeling van de kadernota in juni. In ieder geval voor ons een teken dat het gevoerde beleid en de bezuinigingen van de afgelopen jaren hun vruchten afwerpen. Zag het er immers vorig jaar nog naar uit dat we voor 2016 een tekort van 174.000 euro zouden hebben is dat nu een resultaat geworden van 188.000 euro positief.

Lees meer: Algemene Beschouwingen 2015

Subcategorieën